Онлайн инструменти за PDF любители

Напълно безплатни онлайн PDF инструменти за обединяване на PDF, разделяне на PDF, компресиране на PDF, конвертиране на Office в PDF, конвертиране на PDF в JPG и JPG в PDF. Не се изисква инсталиране.

Обединяване на PDF

Обединете и комбинирайте PDF файлове и ги поставете в какъвто ред желаете. Всичко е много лесно и бързо!

Разделяне на PDF

Изберете обхват от страници, отделете една страница или конвертирайте всяка страница от документа в отделен PDF файл.

Компресиране на PDF

Намалете размера на Вашия PDF файл като запазите възможно най-доброто качество. Оптимизирайте Вашите PDF файлове.

PDF в WORD

Конвертирай лесно твоите файлове PDF в редактируеми DOCX de WORD.

PDF в POWERPOINT

Конвертирай твоите PDF файлове в презентации PPTX на PowerPoint .

PDF в EXCEL

Конвертирай данните от един PDF в таблици EXCEL за секунди.

WORD в PDF

Конвертирайте Вашите документи в PDF файл, който е точно същия като оригиналния DOC или DOCX, с възможно най-доброто качество.

POWERPOINT в PDF

Конвертирайте Вашите презентации в PDF файл, който е точно същия като оригиналния PPT или PPTX, с възможно най-доброто качество.

EXCEL в PDF

Конвертирайте Вашите таблици в PDF файл с колони, коригирани спрямо широчината на PDF. Портретна или пейзажна ориентация. Вие избирате.

PDF в JPG

Извличане на всички изображения, съдържащи се в PDF или конвертиране на всяка страница в JPG файл.

JPG в PDF

Конвертирайте Вашите изображения в PDF. Коригирайте ориентацията и полетата.

Номера на страници

Поставяйте номера на страници в PDF документи лесно. Изберете позиция, размери, формат и типография!

Воден знак

Изберете изображение или текст, който да поставите във Вашия PDF. Изберете позиция, прозрачност и типография.

Отключване на PDF

Премахнете защитата с парола на PDF, за да можете да го използвате, както искате.

Завъртане на PDF

Завъртете Вашия PDF, както искате. Завъртете няколко PDF файла наведнъж!

Switch to iLoveIMG: new online tools for image editing!