Помощ

iLovePDF документация и често задавани въпроси

Обединяване на PDF

За да обедините два или повече PDF файла, изберете документите от Вашето устройство или от Вашия Google Drive или Dropbox акаунт. Благодарение на процеса по рендиране, можете да виждате миниатюрни изображения на титула на Вашия документ, стига файлът да е по-малък от 200MB и можете да прилагате различни градуси на завъртане. Плюс това, можете да подреждате файловете, както искате. Можете също да обединявате документи, защитени с парола. Новата версия на ilovepdf Ви позволява също да управлявате файлове в . Трябва да качите избраните файлове, да ги обработите и след това да ги свалите. Броят на файловете, които можете да обединявате, техния размер, броят на свалянията, които можете да правите, както и валидността на линка за сваляне ще зависи от това какъв тип потребител сте: нерегистриран, безплатно регистриран или Premium.


Разделяне на PDF

За да разделите PDF в различни файлове, изберете документа от Вашето устройство или от Вашия Google Drive или Dropbox акаунт. Благодарение на процеса по рендиране, можете да виждате миниатюрни изображения на титула на Вашия документ, стига файлът да е по-малък от 200MB и можете да прилагате различни градуси на завъртане. Можете също така да разделяте документи, защитени с парола. Новата версия на ilovepdf Ви позволява също да управлявате файлове в класически изглед. Трябва да качите избраните файлове, да ги обработите и след това да ги свалите. Броят на файловете, които можете да разделяте, техния размер, броят обхвати, които можете да избирате от оригиналния файл, броят на свалянията, които можете да правите, както и валидността на линка за сваляне ще зависи от това какъв тип потребител сте: нерегистриран, безплатно регистриран или Premium.


Компресиране на PDF

За да компресирате PDF в различни файлове, изберете документите от Вашето устройство или от Вашия Google Drive или Dropbox акаунт. Когато е възможно ще компресираме файловете с възможно най-доброто качество и най-малкия размер. Благодарение на процеса по рендиране, можете да виждате миниатюрни изображения на титула на Вашия документ, стига файлът да е по-малък от 200MB и можете да прилагате различни градуси на завъртане. Можете също така да компресирате документи, защитени с парола. Новата версия на ilovepdf Ви позволява също да управлявате файлове в класически изглед. Трябва да качите избраните файлове, да ги обработите и след това да ги свалите. Броят на файловете, които можете да компресирате, техния размер, броят на свалянията, които можете да правите, както и валидността на линка за сваляне ще зависи от това какъв тип потребител сте: нерегистриран, безплатно регистриран или Premium.


WORD в PDF

За да конвертирате един или повече документи от WORD в PDF, изберете документите от Вашето устройство или от Вашия Google Drive или Dropbox акаунт. Можете да прилагате различни градуси на завъртане и да конвертирате документи, защитени с парола. Новата версия на ilovepdf Ви позволява също да управлявате файлове в класически изглед. Трябва да качите избраните файлове, да ги обработите и след това да ги свалите. Броят на файловете, които можете да конвертирате, техния размер, броят на свалянията, които можете да правите, както и валидността на линка за сваляне ще зависи от това какъв тип потребител сте: нерегистриран, безплатно регистриран или Premium.


POWERPOINT в PDF

За да конвертирате един или повече документи от POWERPOINT в PDF, изберете документите от Вашето устройство или от Вашия Google Drive или Dropbox акаунт. Можете да прилагате различни градуси на завъртане и да конвертирате документи, защитени с парола. Новата версия на ilovepdf Ви позволява също да управлявате файлове в класически изглед. Трябва да качите избраните файлове, да ги обработите и след това да ги свалите. Броят на файловете, които можете да конвертирате, техния размер, броят на свалянията, които можете да правите, както и валидността на линка за сваляне ще зависи от това какъв тип потребител сте: нерегистриран, безплатно регистриран или Premium.


EXCEL в PDF

За да конвертирате един или повече документи от EXCEL в PDF, изберете документите от Вашето устройство или от Вашия Google Drive или Dropbox акаунт. Можете да прилагате различни градуси на завъртане. С процеса на конвертиране, всички колони от EXCEL документа, няма бъдат по-широки от ширината на PDF страницата. Освен това можете да конвертирате документи, защитени с парола. Новата версия на ilovepdf Ви позволява също да управлявате файлове в класически изглед. Трябва да качите избраните файлове, да ги обработите и след това да ги свалите. Броят на файловете, които можете да конвертирате, техния размер, броят на свалянията, които можете да правите, както и валидността на линка за сваляне ще зависи от това какъв тип потребител сте: нерегистриран, безплатно регистриран или Premium.


PDF в JPG

За да конвертирате PDF в JPG изображение, изберете файла от Вашето устройство или от Вашия Google Drive или Dropbox акаунт. Функцията за конвертиране на PDF в изображение поддържа JPG формат. Благодарение на процеса по рендиране, можете да виждате миниатюрни изображения на титула на Вашия документ, стига файлът да е по-малък от 200MB и можете да прилагате различни градуси на завъртане. Можете също така да конвертирате документи, защитени с парола. Новата версия на ilovepdf Ви позволява също да управлявате файлове в класически изглед. Трябва да качите избраните файлове, да ги обработите и след това да ги свалите. Броят на документите, които можете да конвертирате, техния размер, броят на свалянията, които можете да правите, както и валидността на линка за сваляне ще зависи от това какъв тип потребител сте: нерегистриран, безплатно регистриран или Premium.


JPG в PDF

За да конвертирате изображение в PDF, изберете документа от Вашето устройство или от Вашия Google Drive или Dropbox акаунт. Функцията за конвертиране на изображение в PDF поддържа JPG формат. Благодарение на процеса по рендиране, можете да виждате миниатюрни изображения на титула на Вашия документ, стига файлът да е по-малък от 200MB и можете да прилагате различни градуси на завъртане. Плюс това, можете да подреждате файловете, както искате. Новата версия на ilovepdf Ви позволява също да управлявате файлове в класически изглед. Трябва да качите избраните файлове, да ги обработите и след това да ги свалите. Броят на документите, които можете да конвертирате, техния размер, броят на свалянията, които можете да правите, както и валидността на линка за сваляне ще зависи от това какъв тип потребител сте: нерегистриран, безплатно регистриран или Premium.


Рендиране на титули

Можете да видите миниатюра на всеки титул на документите, които управлявате, стига да не работите с повече от 20 файла едновременно. За съжаление, ако работите с документ над 200MB, опцията за изглед в миниатюра няма да бъде налична. Ако сте избрали повече от 20 файла, функцията за рендиране ще бъде деактивирана, а ако искате да виждате миниатюри на файловете, които обработвате трябва да щракнете върху иконата с окото. Ако изберете тази опция, следващият път когато ни посетите ще виждате всички миниатюри по отделно. Но ако искате да виждате миниатюри за няколко определени файла трябва да поставите мишката върху файловете, които искате да видите за 2 секунди.


Файлове, защитени с парола

Ако обработвате файл, защитен с парола, ние ще Ви помолим да ни помогнете да го отворим. След като бъде отворен и обработен, ние се задължаваме да не запазваме тази парола на нашите сървъри.


Завъртане на файлове

Сега можете да завъртате файловете, които обработвате с ilovepdf. Ако искате, можете да завъртите документите ръчно като поставите мишката върху файла и щракнете върху иконата (). Но ако искате да завъртите повече от 10 файла наведнъж, можете да направите това автоматично с падащия прозорец, който ще се появи. Преди да можете да направите това, ще трябва да рендирате всички страници, за да можете да ги завъртите в същата посока.

Завъртане на JPG в PDF

Завъртането на изображение в pdf документ засяга само изображението. След това ще можете да избирате ориентация на страницата (вертикална или хоризонтална) с новото завъртяно изображение.


Подреждане на файлове

Файловете могат да се подредят по различни начини: можете да използвате мишката, за да ги поставите в какъвто ред желаете; можете също да ги подредите по азбучен ред като щракнете върху иконата (); освен това имате опция да ги подредите в обратен азбучен ред като щракнете върху иконата ().


Класически изглед на iLovePDF

Ако Ви липсва старата версия на ilovepdf, имате опция за подреждане на файловете с класическите бутони със стрелки, точно както преди. Ако използвате тази опция, ние ще запазим тази настройка за следващия път, когато ни посетите. И помнете, че винаги можете да изберете новия начин за подреждане на документи.


Компресиране на файлове

След като обработи файловете Ви, ilovepdf ще Ви каже колко пространство за файл са заели преди да бъдат компресирани и с какъв процент е намален техния размер. В случай на pdf файлове, които вече са оптимизирани, ilovepdf няма да може да ги компресира допълнително.


Качване и обработка

Времето за качване и обработка на файловете зависи от Вашата интернет връзка и от размера на файловете, които сте избрали. Ако браузърът се затвори след като Вашите файлове са обработени, можете да проверите техния статус на обработване от менюто "Моят акаунт", в раздел "Последно обработени файлове".


Сваляне

Крайният файл ще бъде изтрит от сървърите на ilovepdf след определен период от време, в зависимост от Вашия тип потребител. Също така разполагате с опция да запишете обработения файл директно във Вашия Google Drive или Dropbox акаунт. Линкът за сваляне има ограничен брой сваляния; тази функция също зависи от Вашия тип потребител. В допълнение, помнете, че можете да откажете валидността на линка за сваляне, когато поискате.


Работа от облака

Файловете, които искате да обработите дори не трябва да бъдат на устройството, от което работите. Ако разполагате с Google Drive или Dropbox акаунт, можете да ги свалите направо в страницата на ilovepdf. След като файловете бъдат обработени, можете да запишете обработения файл директно в облака. За да обработите тези архиви, ще ние нужно да въведете Вашата парола при първия път, когато използвате тази функция. Във всеки случай, ние никога няма да записваме Вашата парола. Това е отличен метод за използване на ilovepdf от мобилно устройство или таблет.


Файлове от Вашия компютър

За да изберете файлове от Вашия компютър, щракнете върху всеки по отделно. Ако искате да изберете повече от един файл едновременно, задръжте натиснат клавиша "Ctrl" и щракнете върху файловете, които искате. Ако файловете са в последователен ред, можете да ги изберете наведнъж като щракнете върху първия файл в списъка и задържите клавиша "Shift" и щракнете върху последния файл, който искате да изберете. Друга опция за избиране на файлове е като щракнете върху тях и ги влачите до работната страница на ilovepdf.


Минимални изисквания

За да функционират правилно услугите на ilovepdf, препоръчваме да работите с компютри, които имат инсталирани един от следните браузъри: Chrome, Firefox, Explorer +10 и Safari. Ако работите с компютър с Explorer версия 8 или 9, опцията за рендиране на страници от документ ще бъде забранена. Ilovepdf се нуждае от разрешен Javascript.

Вашият компютър отговаря на минималните изисквания:
  • браузър:
  • Javascript:

Други проблеми

Тази нова версия на ilovepdf е проектирана да бъде много по-лесна за работа и сме се опитали да намалим техническите проблеми, доколкото е възможно. Въпреки това, ако някога срещнете даден проблем при обработване на файл, не се колебайте да се свържете с нас. Ако файлът не съдържа поверителна информация, прикрепете го към Вашия email, за да можем да разрешим проблема по-лесно. Ще направим всичко възможно да разрешим Вашия проблем.