Afegeix text o imatges a un PDF

Escull una imatge o text per insertar-lo en un PDF. Escull posició, transparència i tipografia.


Seleccionar arxiu PDF

o arrossega i deixa anar el PDF aquí
pt
Des de: Fins:
Click al botó AFEGIR MARCA D'AIGUA
Deixa els arxius aquí!


OBTENINT ARXIUS DE GOOGLE DRIVE 1 DE 1

OBTENINT ARXIUS DE DROPBOX 1 DE 1
CARREGANT ARXIU 0 DE 1
0% Completat
0%
CARREGANT
TEMPS RESTANT {timeleft}
LA VELOCITAT DE CÀRREGA ÉS {uploadspeed}


Alguns dels arxius requereixen contrasenya